เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
103   คน
สถิติทั้งหมด
525154   คน
เริ่มนับวันที่ 30 เมษายน 2552
กองคลัง‏


ชื่อ - นามสกุล :
นางลังษ์คณา เทิงสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ระดับต้น
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางวิจิตรา จุทะแสง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวปพิชญา ใยบัว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสุพัสตรา วงษ์สีดา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสาธิยา อุทัยเลี้ยง
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาคร จะระนะวัตร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายคมเพรช ศรีกลชาญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายประทีป แอมปัดชา
ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการช่วยงานแผนที่ภาษี (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายศรศิลป์ ชนวีระยุทธ
ตำแหน่ง : คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายทศเทพ เทียมทัน
ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายภาณุวัฒน์ ชนะชัย
ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการงานพัสดุ และ ทรัพสิน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>