เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
90   คน
สถิติทั้งหมด
525141   คน
เริ่มนับวันที่ 30 เมษายน 2552
สมาชิกสภาเทศบาล


ชื่อ - นามสกุล :
นายเจษฎา สุดสะอาด
ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 091-0540445
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวมัธนา ทิพยนนท์
ตำแหน่ง : รองประธานสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 083-1634872
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายอดุลย์ คันตะลี
ตำแหน่ง : เลขานุการสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 080-0506669
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางนิศารัตน์ หาญฟ้าเลื่อน
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 093-3267514
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายปรีชา ท้าวโสม
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 087-8535547
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายปภินวิช คชาธาร
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 095-6645200
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายสุรเชฐ ไชยบุญ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 091-0641938
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายพิเชฐ พลจอหอ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 081-5454209
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสาวิตรี ดีโม้
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 087-6376647
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายมานิต ลาบุญตา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 061-9365559
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายชัยยง ถาวงษ์กลาง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 087-8524083
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางศรีประไพ แสงจำปี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 065-3263578
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>