เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
92   คน
สถิติทั้งหมด
525143   คน
เริ่มนับวันที่ 30 เมษายน 2552
สำนักปลัดเทศบาล


ชื่อ - นามสกุล :
นางอารุณ อนุตรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น
เบอร์ติดต่อ : 081-0489025
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกิตติวรรณ ศรีคำพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น
เบอร์ติดต่อ : 082-3168497
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายมัธยม แดนแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.จุฑามาส ทะสา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวณิชสกุล ทองนาค
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางวรนันท์ ประทุมวัน
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายคุณาสิน อุ่นจันที
ตำแหน่ง : นิติกร ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอกอภิชาติ ดวงเศษวงษ์
ตำแหน่ง : นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอัมพร สานุพันธ์
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวแพรวนภา เสนาลา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววราภรณ์ ชินชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนิติกร (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสรรษณี ศรีคำพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายชวลิต ภักดีแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายเรวัตร์ โชสิมา
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายสัมฤทธิ์ ติตะปัน
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอริยาพร ผานาค
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววรินท์นิภา หนูสี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ช่วยงานกิจการสภาเทศบาล (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสมชิต จันปิตุ
ตำแหน่ง : พนักงานทำความสะอาด (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายทรงวุฒิ ลาฝอย
ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>