เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
115   คน
สถิติทั้งหมด
525166   คน
เริ่มนับวันที่ 30 เมษายน 2552
กองการศึกษา


ชื่อ - นามสกุล :
นางจันทิมา จันทศิลป์ บอมบา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายสังฆภัต คำป้อง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางบุษกร สีเบาะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.๑ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเรือ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสุพัตรา แอมปัดชา
ตำแหน่ง : ครู คศ.๑ (โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองเรือ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางระวิพิม วาโยบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.๑ (โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองเรือ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุพรรษา มูลทุม
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายพรมมี นามตะบุตร
ตำแหน่ง : ภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวชนาภา เอื้อมมอุ่น
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนิสาชล แสนรักษา
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ(ผู้ปฏิบัติงานธุรการ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>