เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
107   คน
สถิติทั้งหมด
525158   คน
เริ่มนับวันที่ 30 เมษายน 2552
หัวหน้าส่วนราชการ


ชื่อ - นามสกุล :
ว่าที่ร้อยโทสุรเดช ลักษณะ
ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง
เบอร์ติดต่อ : 087-8647861
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุภาวดี ศรีปิดตา
ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับต้น
เบอร์ติดต่อ : 081-9744926
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางอารุณ อนุตรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น
เบอร์ติดต่อ : 081-0489025
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางลังษ์คณา เทิงสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ระดับต้น
เบอร์ติดต่อ : 089-7102659
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายฉลอง งามแก้ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ : 081-7158151
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางจันทิมา จันทศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ : 063-4987773
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
พันจ่าเอกทรงกรด ซุ้ยไกร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข) ระดับต้น
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกิตติวรรณ ศรีคำพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกิตติวรรณ ศรีคำพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป( ระดับต้น
เบอร์ติดต่อ : 082-3168497
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวมณีรัตน์ แสงประเสริฐ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข) ระดับต้น
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายมัธยม แดนแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>