เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
113   คน
สถิติทั้งหมด
525164   คน
เริ่มนับวันที่ 30 เมษายน 2552
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ชื่อ - นามสกุล :
พันจ่าเอกทรงกรด ซุ้ยไกร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธาณสุข) ระดับต้น
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวมณีรัตน์ แสงประเสริฐ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข) ระดับต้น
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
พันจ่าเอกหญิงอรอนงค์ สลับศรี
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายชูวิต ช่วยเงิน
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายสมัย รวยสง่า
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญถม ท้าวโสม
ตำแหน่ง : พนักงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายรัตน์ ธรรมวงษ์
ตำแหน่ง : พนักงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายสิริศักดิ์ ถากง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายพีระเดช พาสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างกล (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสุภา ชาวเกวียน
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญช่วย อินทรกำแหง
ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวลัดดา กอแก้ว
ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
นายโพธิ์ไทร พรมสำลี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติส่วนตัว


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>